ERGO ECO
ERGO ECO przedstawia najnowszej generacji linię produktową urządzeń oraz produktów mającą na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania różnego rodzaju technologii, dzięki którym zużycie energii elektrycznej będzie utrzymywało się na najniższym poziomie przy stałym wzroście popytu na energię elektryczną z jakim mamy do czynienia dziś i jutro.Przedstawiamy Państwu dwie linie produktowe:

1. Najwyższej jakości urządzenia, takie jak:
panele fotowoltaiczne, solary, pompy ciepła, mikroturbiny wiatrowe.

2. Gama produktów służących zarządzaniu zużyciem energii, takich jak:
  • audyt elektroenergetyczny, który diagnozuje i na nowo identyfikuje proces zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwach i instytucjach, określając optymalne parametry i zalecenia, przy zastosowaniu których zużycie energii elektrycznej utrzyma się na możliwie najniższym poziomie. Audyt składa się z kilku części, takich jak np. audyt termomodernizacyjny, diagnostyka termograficzna, analiza efektywności energetycznej. Dzięki swojej kompleksowości audyt pozwala ocenić i zoptymalizować pobór wszystkich mediów, pracę różnego rodzaju podzespołów i systemów wykonujących pracę w przedsiębiorstwie.
  • system ERGOINTELIGENCE opierający się na najnowszych wdrożeniach informatycznych służący kompleksowemu zarządzaniu popytem na energię elektryczną, system ten dzięki swojemu zaawansowaniu pozwala na obniżenie zużycia energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Wysokie zaawansowanie technologiczne połączone z najnowszymi technikami informatycznymi staje się nadzieją na przyszłość w obliczu deficytu energetycznego i ciągle rosnącego popytu z jakim będziemy mieli do czynienia w najbliższych latach.
  • kompensacja mocy biernej to usługa polegająca na zainstalowaniu baterii kondensatorów dzięki którym wyeliminowane zostają zbędne koszty związane z płatnościami za moc bierną, która nie jest wykorzystywana do procesów technologicznych.
  • dostosowanie układów pomiarowych do procesu TPA. Usługa ta obejmuje kompleksową przebudowę układów pomiarowych przy zachowaniu wszelkich uzgodnień z OSD, przygotowaniu i zatwierdzeniu kompleksowego projektu u Operatora Sytemu Dystrybucyjnego poprzez modernizację układów pomiarowych, aż po uruchomienie i odbiór nowych układów przez OSD. Usługa ta pozwala na zmianę sprzedawcy i rozpoczęcie aktywnego korzystania z ofert rynkowych jakie proponują Przedsiębiorstwa Energetyczne.
  • Certyfikat Energetyczny (Świadectwo Charakterystyki Energetycznej) określa zapotrzebowanie budynków na energię potrzebną do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, a dla budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dokument ten określa całkowity, roczny pobór energii na podstawie którego dokonywane są szacunki kosztów utrzymania poszczególnych obiektów.