ERGO w Polsce
ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄJ. KRASZEWSKIEGO 3/9, 81-815 SOPOT
NIP: 5851464506, REGON: 221666564, KRS: 0000422317
SĄD REJSTROWY: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KAPITAŁ ZAKŁADOWY WPŁACONY W CAŁOŚCI: 680.000,00 ZŁOTYCH

BIURO ZARZĄDU:ENERGY POLSKA Sp. z o.o.
HRYNIEWICKIEGO 6, 81-340 GDYNIA

BIURO SPRZEDAŻY:ENERGY POLSKA Sp. z o.o.
ZŁOTA 59, 00-120 WARSZAWA