Obrót Hurtowy Energią
Działalność hurtowa w obrocie energią elektryczną na giełdach takich jak:
  • POEE (Niemcy),
  • TGE (Polska),
  • EPEX SPOT (z siedzibą w Paryżu),
  • Energy EXCHANGE Austria (z siedzibą w Wiedniu),
  • Operator trhu s elektrinou, a.s. (OTE) w Czechach,
stanowi uzupełnienie sprzedaży energii elektrycznej do odbiorcy końcowego. Rynek Kontraktowy - rynek ten oparty jest na umowach dwustronnych. Umowy zawierane są pomiędzy wytwórcami oraz spółkami obrotowymi. Spekulacyjny charakter polityki cenotwórczej sprawia, że energia może być wielokrotnie obracana przed dniem dostawy. Rynek Giełdowy - podmiotem zajmującym się w Polsce prowadzeniem giełdy towarowej jest Towarowa Giełda Energii S.A.. Obrót energią na tej giełdzie odbywa się na rynku dnia następnego (RDN). Notowania na RDN dzielą się na notowania ciągłe, jednolite i są prowadzone na dzień przed fizyczną dostawa energii. Ceny wyznaczane są pomiędzy zleceniami sprzedaży i zleceniami kupna energii.