ZasadaTPA
Warunkiem i gwarancją istnienia wolnego rynku energii jest zasada dostępu stron trzecich do sieci - zasada TPA (Third Party Access), dzięki której odbiorcy końcowi mogą indywidualnie i swobodnie wybierać sprzedawcę energii (wytwórcę lub spółkę obrotu), który zaoferuje najkorzystniejsze warunki sprzedaży, nadal korzystając z sieci energetycznej przedsiębiorstwa sieciowego (Oparatora Systemu Przesyłowego lub Operatorów Systemów Dystrybucyjnych).

W praktyce zasada TPA sprowadza się do dokonywania zakupów energii elektrycznej i usług jej dystrybucji w oparciu o dwie osobne umowy(w odróżnieniu od obecnie stosowanej jednej umowy kompleksowej):
  • Umowę na zakup energii elektrycznej, np. z dowolnym przedsiębiorstwem obrotu takim jak CEZ Trade Polska,
  • Umowę na przesył (dystrybucję) energii elektrycznej: z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego lub Operatorem Systemu Przesyłowego w zależności od napięcia na którym odbiorca jest przyłączony do sieci. Poprzez udzielenie pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, umowa na przesył (dystrybucję) może być wynegocjowana przez tego sprzedawcę. Zawarcie z takim sprzedawcą jednej tzw. umowy kompleksowej (jak to ma miejsce w przypadku odbiorców, którzy do tej pory nie zmienili sprzedawcy) na chwilę obecną nie jest w polskich warunkach możliwe.