Zakupy i Przetargi
Liberalizacja rynku energetycznego w Polsce jednoznacznie wiąże się z możliwością wyboru dostawców energii elektrycznej przez instytucje publiczne, samorządy oraz urzędy państwowe. Wybór ten następuje w drodze przetargu publicznego w myśl ustawy o Zamówieniach Publicznych. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom ENERGY POLSKA Sp. z o.o. powołała Biuro Obsługi Przetargów Publicznych. Do codziennych zadań biura należy przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz obsługa przedsiębiorstw korzystających z zakupów energii elektrycznej w oparciu o ustawę o Zamówieniach Publicznych.

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku godz. 08:00-16:00email: przetargi@energypolska.pl